Nordica AS arbeider med utvikling og forvaltning av eiendom.

Dette innebærer foretningsførsel med regnskap, tekniske tjenester som prosjektledelse for nybygg og rehabilitering.

Vi lager også vedlikeholdsplaner, tilstandsvurdering og internkontroll planer som ivaretar kravene i internkontrollforskriften.