Våre anleggsgartnere planlegger, utbedrer, vedlikeholder deres grøntområder og tar ansvar for:

 • Plenklipping
 • Hekklipping
 • Sprøyting
 • Renovering av hager
 • Nyanlegg
 • Oppføring av grillplasser
 • Legging av heller og kantstein
 • Trefelling
 • Reparasjon av asfalthull
 • Fjerning av grønske
 • Oppmerking av parkeringsplass

Robotklippere:

 • Vi er leverandører av robotgressklippere.
 • Vi installerer og utfører service på robotklippere
 • Vi har et Robothotell. Roboten deres kan bo på hotellet vårt om vinteren og leveres rengjort, frisk og opplagt med utført service til ny dyst om våren.