Vi tar ansvar for:

 • Sprinklersystemer
 • Brannvarslingsanlegg
 • Branndører og brannvegger
 • Nødlys og ledelys
 • Brannøvelser
 • El. Kontroll
 • Kontroll av Tak
 • Kontroll av Lekeplasser

Vi er sertifisert for kontroll av:

 • Brannslanger og slukkeapparater
 • Gassanlegg
 • Legionella